Sztuczne podziały, inteligentna przyszłość

Zacznij słuchać

Najnowszy odcinek podcastu #2historykow1mikrofon pt. „Sztuczne podziały, inteligentna przyszłość” jest już dostępny online. Rozpoczęliśmy nasze spojrzenie od refleksji nad przyszłością w obliczu wyzwań, jakie postawi przed nami wykorzystanie sztucznej inteligencji do generowania tekstów o przeszłości.

Wpisując się w poetykę Blue Monday, jeden z nas był dziś pesymistą, za to drugiego rozsadzał optymizm. Choć nieco zamieniliśmy się rolami zastanawiając nad szybkością przemian, jakie w organizacji szkolnictwa wyższego wprowadzi powszechny dostęp do narzędzi wspieranych przez sztuczną inteligencję.

Przechodząc do nowinek-starowinek, jeden z nas wskazał na sposób, w jaki w średniowieczu zapewniano współpracę i rozwiązywanie konfliktów na szczytach władzy. Drugi opowiadał o gromadzeniu źródeł historycznych i pewnych fałszerstwie, którego nie zauważyło renomowane muzeum.
W części poświęconej przeglądowi publikacji jeden z nas omówił zbiór studiów poświęconych migracji na Dolny Śląsk po 1945 r. Doceniając szerokie ujęcie i porównawczy zamysł, a także staranne wydanie, zwrócił uwagę na brak podsumowania. Drugi z nas przedstawił szereg publikacji dotyczących różnych aspektów historii Niemiec – wspomnienia renomowanego historyka o życiu uniwersyteckim lat powojennych, dzienniki syna Konrada Adenauera, Paula (tu krótka dyskusja o znaczeniu tytułu Monsignore), pożegnalny wykład prof. Stefana Troebsta dotyczący zagadnień migracyjnych… Ostatnią pozycją była jednak publikacja dotycząca historii wręcz teraźniejszej – zbiór studiów poświęconych agresji Rosji na Ukrainę okraszony niespodziewanymi ilustracjami. Jakby tego było mało, omówiono także odcinki dwóch zaprzyjaźnionych podcastów (Podcasterix oraz Od a do ż. Tak jakby podcast).

W części głównej w jakimś sensie kontynuowaliśmy temat zasugerowany we wstępie, ale w kontekście zjawiska, które jeden z nas nazwał trybalizacją nauki. Wskazał, że próbuje się podzielić naukę na klany według przynależności narodowej, geograficznej czy klasowej, chociaż ona stanowiła i stanowi jedność.

Drugi kontrował, wskazując, że badacze chronią swoją integralność. Że wszelkie podziały miały miejsce jedynie w momencie skrajnej degeneracji systemów politycznych odbierających ludziom wolność myślenia i dostęp do skarbnicy ludzkiej wiedzy. Zwracaliśmy uwagę na możliwe korzyści, ale też niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji jako narzędzia do generowania opowieści.

Sztuczna Inteligencja jest ograniczona w swej refleksji do materiału, który zostanie jej dostarczony. To, co będzie nieobecne w przestrzeni cyfrowej dostępnej odpowiednim programom, zostanie wymazane z dyskursu publicznego. Nad tym ubolewał jednak pesymista, bo optymista uważał, że człowiek jest w stanie kontrolować maszynę. Pożyjemy, mamy nadzieję – zobaczymy.

Ramówka

 • Rozgrzewka:))
 • Nowinki / starowinki – 4:56
 • Lektury – 19:42
 • Temat przewodni – 54:16

Wymienione w czasie audycji publikacje i materiały:

 • Konflikt, stabilizacja, asymilacja? Konsekwencje migracji w życiu mieszkańców Dolnego Śląska po 1945 roku, red. dr Magdalena Gibiec, dr hab. Robert Klementowski, dr hab. Wojciech Kucharski, Marek Szajda, Wrocław: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość-IPN o. Wrocław, 2022, ss. 586.
 • Hans Peter Schwarz, Von Adenauer zu Merkel. Lebenserinnerungen eines kritischen Zeitzeugen, München 2018, https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1050354201 (ostatni dostęp: 16.01.2023)
 • Konrad Adenauer – Der Vater, die Macht und das Erbe. Das Tagebuch des Monsignore Paul Adenauer 1961–1966, Paderborn 2017, https://brill.com/display/book/edcoll/9783657788538/BP000004.xml (ostatni dostęp: 16.01.2023)
 • Stefan Troebst, Abschiedsvorlesung 2021: Leipzig, die DDR und ich, Leipzig 2022, https://www.univerlag-leipzig.de/catalog/bookstore/article/2213-Abschiedsvorlesung_2021_Leipzig_die_DDR_und_ich (ostatni dostęp: 16.01.2023)
 • Karol Sauerland, Detlef Krell (Hg.), Mariupol, Dresden 2022, shrtm.nu/bqh4 (ostatni dostęp: 16.01.2023)
 • Podcast: Podcasterix, https://open.spotify.com/episode/2Xx1LwgYIO1uvrTxYvDrt2?si=31d080a4e3c540c0 (ostatni dostęp: 16.01.2023)
 • Podcast: Od a do Ż, https://open.spotify.com/episode/1lydspSQiyAwNexPSsFgiH?si=45ce452e7ecf4f23 (ostatni dostęp: 16.01.2023)

NEWSLETTER

Jeśli chce Pani/Pan być na bieżąco informowana/y o najnowszych odcinkach podcastu, prosimy o zapisanie się na bezpłatny newsletter i dołączenie do innych subskrybentów.
Zamawiając bezpłatny newsletter, akceptuje Pan/Pani zasady opisane w Polityce prywatności. Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest możliwe w każdej chwili.

Wypisanie się z prenumeraty newslettera jest możliwe w każdej chwili.
Udostępnij

Translate »